هوشیاری

awareness3

بسیاری از مجرمینی که به دلایل مختلف (از قبیل سرقت، تجاوز، قتل و … )  به اشخاص مختلف، حمله می کنند. جهت موفقیت آمیز بودن حمله خود، سعی می کنند به نحوی طرف مقابل را غافلگیر کرده تا از این طریق به او شوک وارد کرده و قدرت عکس العمل را  از او بگیرند. لذا یکی از مهمترین اصول دفاع شخصی هوشیاری می باشد. در این بخش از سایت سعی داریم مهم ترین نکات مرتبط با هوشیاری را توضیح داده و تمرین های خاصی را جهت افزایش هوشیاری مطرح می کنیم.

 

دفاع در مقابل یک حمله ی غافلگیر کننده

بهترین دفاع در مقابل یک حمله ی غافلگیر کننده این است که (( حیرت زده )) نشویم. بروس لی همیشه تاکید می کرد که یک رزمی کار باید همیشه نسبت به محیط اطرافش آگاه باشد. رزمی کار باید طوری آموزش دیده باشد که در همه ی اوقات هوشیار و حواسش جمع باشد.

تصویری مرتبط با هوشیاری بروس لی

در این تصویر بروس لی با هوشیاری بالا موفق به دفع حمله مهاجم می شود.