نحوه ی ورود جیت کان دو به ایران

سیفو قهرمان بیک در حال مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

سیفو قهرمان بیک

در سال 1381 جیت کان دو کالی اسکریما توسط سیفو سعید قهرمان بیک در ایران پایه گذاری شد. وی که از اساتید مطرح وینگ چان WT در ایران بود، بعد از آشنایی با سیفو رضا شورکی ریاست سازمان جیت کان دو کالی اسکریما ، برای فراگیری جیت کان دو به آلمان سفر کرده و پس از فراگیری جیت کان دو، موفق شد در سال 1381 آن را در ایران بطور رسمی به ثبت برساند، لازم به ذکر است قبل از اینکه جیت کان دو توسط سیفو قهرمان بیک در ایران پایه گذاری گردد، عده ای سودجو که هیچ دانش معتبری در زمینه جیت کان دو نداشته و زیر نظر هیچ سازمانی نبودند، از موقعیت سوء استفاده کرده و سبک جیت کان دو را برای خود به ثبت رسانده بودند، که با بنیان نهاده شدن جیت کان دو کالی اسکریما در ایران، برای اولین بار جیت کان دو واقعی و رسمی در ایران گسترش یافت.از سال 1381 تا 1390 سازمان جیت کان دو کالی اسکریما ایران، به ریاست سیفو سعید قهرمان بیک رشد بسیار زیادی در ایران کرد و به اغلب استان های کشور راه پیدا کرد، در سال 1390، بدلیل اختلافاتی که بین سازمان جیت کان دو ایران و سازمان جیت کان دو سیفو شورکی بوجود آمد و پس از جلسه ای که با حضور نمایندگان استان ها و سیفو قهرمان بیک برگزار شد، سازمان جیت کان دو ایران همکاری خود را با سازمان جیت کان دو سیفو شورکی قطع کرده و بطور مستقل  و با نام جدید لی چوان فعالیت می کند و سازمان جیت کان دو سیفو شورکی که به شورکی فایتینگ سیستم تغییر نام داده، امروزه تمامی شهرت خود را مدیون زحمات سیفو قهرمان بیک است. سازمان جیت کان دو سیفو قهرمان بیک در بسیاری از استان ها نماینده فعال داشته و بطور رسمی فعالیت خود را زیر نظر فدراسیون وشوو ادامه می دهد.