قوانین حقوقی

the-law

اطلاع داشتن از اینکه چه زمانی می توانید از خودتان دفاع کنید، بسیار حائز اهمیت است. چنانچه بدلیل آسیب رساندن به دیگران مورد شکایت قرار گرفته و به زندان بروید و یا مجبور به پرداخت دیه شوید، بسیار بیشتر از ضربه خوردن در یک درگیری معمولی به شما و خانواده تان آسیب می زند و به همین دلیل چنانچه قصد دارید به تمرین دفاع شخصی بپردازید، باید بدانید که چه زمانی و در چه سطحی می توانید از آموخته های خود استفاده کنید.

هنگامی می توانید از مهارت های دفاع شخصی خود بطور قانونی استفاده کنید که شما شروع کننده ی درگیری نباشید و راهی برای فرار نداشته و یا شما یا فرد دیگری در خطر آسیب فیزیکی قریب الوقوعی باشد و دسترسی به نیروهای انتظامی مقدور نبوده و یا تا زمان رسیدن نیروهای انتظامی، مهاجم به شما آسیب بزند.

چنانچه در موقعیتی قرار بگیرید که امکان فرار داشته باشید اما درگیر شوید، از لحاظ قانونی شما مقصر شناخته شده و ممکن است به پرداخت دیه و یا تحمل حبس محکوم شوید.

همچنین طبق قانون، در یک درگیری خیابانی، دفاع شما باید متناسب با حمله ی حریف باشد و نباید فراتر از آن اقدامی انجام دهید، برای مثال چنانچه کسی یک سیلی به صورت شما زد، شما حق ندارید جواب سیلی او را با مشت و لگد بدهید، در بسیاری از مواقع چنانچه دفاع شما متناسب با حمله حریف باشد، چنانچه متهمی که به شما حمله کرده ممکن است یک وکیل ماهر استخدام کرده و یک وکیل ماهر می تواند حقیقت را وارونه جلوه داده و شما را محکوم نماید.

چنانچه در یک درگیری خیابانی شما با موفقیت حریف را مغلوب کنید و در دادگاه نیز بخوبی از خود دفاع کنید، ممکن است کسی که به شما حمله کرده، قصد انتقام گیری پیدا کند و خودش یا دوستان یا خانواده اش به شما و خانواده تان آسیب جدی برسانند، لذا می توان گفت همیشه باید حتی الامکان از دفاع شخصی فیزیکی اجتناب کرد.

نویسنده : سید مصطفی فتاحی