نکات حفاظتی

security tip

رعایت نکات امنیتی  و حفاظتی در زندگی روزمره می تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری نماید، برای مثال استفاده از پل عابر پیاده یا بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی، از جمله نکات ایمنی ای هستند که در زندگی روزمره آنها را رعایت می کنیم.

از آنجا که رعایت بعضی از نکات امنیتی و حفاظتی می تواند از بروز یک درگیری خیابانی، سرقت و یا تجاوز به عنف و یا قتل پیشگیری کند، آموزش آنها در مبحث پیشگیری از خشونت بسیار الزامی می باشد.

در این بخش سعی می شود به مباحثی مانند معرفی نکات امنیتی و حفاظتی مهم، هوشیاری، موقعیت شناسی و … اشاره کرد.