درباره ما

هدف استاد فتاحی از راه اندازی این وب سایت، ارتقاء امنیت، سلامتی، اعتماد به نفس و گسترش دوستی از طریق آموزش دفاع شخصی کاربردی و واقع گرایانه با تاکید بر هنرهای رزمی جیت کان دو و وینگ چون می باشد. این وب سایت سعی دارد از طریق تولید محتوا در زمینه دفاع شخص واقع گرایانه و تناسب اندام به ارتفاء امنیت و سلامتی و دوستی در جامعه کمک نماید.

این وب سایت شخصی در تاریخ 1393/5/1 زیر نظر استاد سید مصطفی فتاحی افتتاح گردید. این درگاه اطلاع رسانی، یک وب سایت شخصی می باشد، تمامی مطالب درج شده در آن زیر نظر سی هینگ فتاحی ایجاد شده و هیچکدام از سبک های رزمی اختیاری در رابطه با مطالب مندرج در این وب سایت ندارند.

یکی از مهمترین ارکان دفاع شخصی واقع گرایانه و تمرین هنرهای رزمی، تسلط بر نفس و پیشگیری از خشونت بوده و همچنین هنر رزمی جیت کان دو توسط بروس لی هنر دفاع از خود لقب داده شده است. از طرفی یکی از موارد آموزشی در سیستم وینگ چان WT اجتناب از درگیری می باشد؛ و لذا این وب سایت سعی دارد با تولید محتوا در زمینه پیشگیری از خشونت نقش مهمی را در آموزش دفاع شخصی واقع گرایانه ایفاء نماید.

شما می توانید با نظرات و پیشنهادات خود ما را در مدیریت بهتر این پایگاه اینترنتی یاری فرمایید.