اثبات اینکه بروس لی بنیان گذار جیت کان دو در جهان است.

تصویر زیر قبر بروس لی در سیاتل آمریکا را نشان می دهد.عکس مقبره ی او به راحتی از طریق اینترنت قابل دریافت است. نوشته های انگلیسی حک شده در روی سنگ قبر بروس لی واقع در سیاتل آمریکا ، او را به عنوان بنیان گذار سبک...

ادامه توضیحات

دفاع چاقوی کاربردی و واقعی

 امروزه بسیاری از سبک های رزمی ادعای این را دارند که می توانند فنون دفاع چاقوی کاربردی را آموزش دهند و در تبلیغات خود از این گزینه زیاد استفاده می کنند، افرادی که این تبلیغات را می بینند ، با این تفکر که با...

ادامه توضیحات