دفاع چاقوی کاربردی و واقعی

 امروزه بسیاری از سبک های رزمی ادعای این را دارند که می توانند فنون دفاع چاقوی کاربردی را آموزش دهند و در تبلیغات خود از این گزینه زیاد استفاده می کنند، افرادی که این تبلیغات را می بینند ، با این تفکر که با...

ادامه توضیحات