مجازات کیفری

78494866

هر ازگاهی پرونده ای با موضوع درگیری یا نزاع دسته جمعی و ایراد ضرب و جرح در دادسرا تشکیل می شود و کسانی که گمان می کنند در این پرونده پیروز بیرون خواهند آمد هم برخلاف باورشان و به دلیل جهل به قانون مجازات می شوند. باتوجه به این موضوع برخی از قوانین مرتبط با نزاع و ضرب و جرح را به اطلاع می رسانیم:

– اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به آن شود عمل او عمدی محسوب می شود. مانند آنکه فرد قصدش دور کردن دیگری از صحنه جرم باشد ولی عمل او به گونه ای باشد که به فرد آسیب وارد کند.

– ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود. چنانچه فرد به این مسئله واقف باشد و این عمل را انجام دهد مرتکب جرم عمدی شده است.

– اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند و در صورت اثبات مجرمیت، فرد قصاص خواهد شد.

– اگر تشخیص داده شودکه قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود قصاص انجام نخواهد شد و فرد مکلف به پرداخت دیه می شود.

– گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده و چه آسیب رسانده مجازات پیش بینی کرده است.

– در صورتی که منازعه منتهی به قطع عضو شود هر یک از شرکت کنندگان به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شوند و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود هر یک به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

– معمولا شرکت کنندگان در نزاع ادعا می کنند برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند اما اثبات این ادعا به تشخیص قاضی بستگی دارد.

– اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر، عملی انجام دهد که ذاتا جرم محسوب می شود در صورتی عملش دفاع از خود محسوب می شود و مجازات نخواهد شد که دفاع او متناسب با جرم باشد و امکان توسل به ماموران انتظامی بدون فوت وقت میسر نباشد.

منبع:

http://www.mahalleh18.ir/home/7-note/563-1392-07-29-19-54-35.html

کد خبر: 563 تاریخ انتشار: دوشنبه, 29 مهر 1392 ساعت 19:50