شرایط کلاس ها

 12

استاد فتاحی با توجه به ویژگی های فیزیولوژیکی، استعداد و سایر شرایط هر هنرجو، یک برنامه منحصر به فرد برای وی آماده کرده و پس از تنظیم طرح درس مربوطه آن را در قالب یک Package آموزشی و در تعداد جلسات خاص به هنر جو ارائه می کند جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با کلاس های استاد فتاحی، سر فصل های آموزشی، هزینه ها و .. روی لینک زیر کلیک نمایید.

شرایط کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی سی هینگ فتاحی